top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK PRAWIDŁOWO WYBRAĆ I EDYTOWAĆ ZDJĘCIE KONKURSOWE*

 


Krok 1.
Przeczytaj dokładnie i zaakceptuj Regulamin.


Krok 2.
Wybierz odpowiednie zdjęcie: 

 • zdjęcie musi być wykonane przez Ciebie,

 • musi przedstawiać dziką przyrodę (wykluczone są m.in. fotografie roślin i zwierząt domowych i hodowlanych, zwierząt w niewoli, zwierząt oswojonych, portrety ludzi, fotografie architektury),

 • musi być wysokiej jakości technicznej i artystycznej,

 • nie może mieć żadnych dodanych elementów graficznych (ramek, znaków, napisów),

 • nie mogło być wcześniej nagrodzone lub wyróżnione w jakimkolwiek innym konkursie.

Krok 3.
Upewnij się, czy zdjęcie jest zapisane w formacie .jpg (.jpeg).


Krok 4.
Zmniejsz zdjęcie do rozmiaru 1000 pikseli wzdłuż dłuższego boku.

 • możesz to zrobić w programie Paint > Zmień rozmiar > Piksele.
   


Krok 5.
Zapisz tytuł i opis zdjęcia oraz wprowadź wymagane dane EXIF - powoli i po kolei. Możesz to zrobić tak:

UWAGA: opisy zdjęć również podlegają ocenie! Braki i błędy mogą zdyskwalifikować zgłoszenie i mają wpływ na wysokość nagrody. 


A - otwórz zdjęcie w programie "Przeglądarka fotografii systemu Windows",

B - ustaw kursor nad zdjęciem i kliknij prawy przycisk myszy - pojawi się ekran, na którym odszukaj pole "Właściwości" i kliknij go lewym przyciskiem myszy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - z pojawiającego się ekranu wybierz kursorem pole "Szczegóły" i kliknij lewym przyciskiem myszy,

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

D - wpisz tytuł zdjęcia w polu "Tytuł - dodaj tytuł" 

 

 

 

 

 

E - w polu "Autorzy - dodaj autora" wpisz swój adres e-mail, nie wpisuj imienia i nazwiska,

 
 

 

 


 

 

 

 

F - opisz zdjęcie w polu "Komentarze - dodaj komentarze". 

      Opis powinien zawierać (w dowolnej kolejności):

 • krótką opowieść o okolicznościach wykonania zdjęcia,

 • wzmiankę o użytych kryjówkach, przynętach i sprzęcie dodatkowym - jeżeli takie były stosowane,

 • wskazanie miejsca wykonania zdjęcia (mile widziane współrzędne GPS),

 • precyzyjny opis zastosowanej obróbki cyfrowej obrazu,

 • polską i łacińską nazwę przedstawionego gatunku,

 • jeżeli zdjęcie przedstawia gatunek chroniony lub zagrożony - informację o tym, rodzaj ochrony w Polsce oraz dane o wpisie do Czerwonej Księgi (IUCN Red List of Threatened Species).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G - niżej, w sekcji "Pochodzenie" - sprawdź, czy pola "Autorzy" i "Prawa autorskie" nie zawierają Twojego imienia i nazwiska. Jeżeli tak, to usuń te wpisy.

 

 

 

 

 

 

H - przewiń niżej - do sekcji "Aparat fotograficzny" i upewnij się, czy pola "Producent aparatu", "Model aparatu", "Jednostka przysłony", "Czas ekspozycji", "Szybkość ISO", "Odchylenie ekspozycji" i "Długość ogniskowej" - są wypełnione. Aparat fotograficzny powinien sam zapisać te informacje. Tutaj niczego nie wolno zmieniać ani dopisywać!


 

 

 

 

I - jeżeli w Twoim aparacie można zmieniać obiektywy lub użyłeś zewnętrznej lampy błyskowej, to przewiń niżej - do sekcji "Fotografia zaawansowana". 
Wypełnij dokładnie pola "Producent obiektywu" i "Model obiektywu", a jeśli używałeś lampy to również pola "Producent lampy błyskowej" i "Model lampy błyskowej". Nazwy użytego sprzętu muszą być poprawne - zgodne z nazewnictwem katalogowym producenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

UWAGA! Jeżeli używałeś aparatu z możliwością wymiany obiektywu, to zawsze musisz wpisać katalogową nazwę użytego obiektywu (nawet jeżeli użyłeś optyki dołączonej do aparatu jako standardowe wyposażenie).

 

J - sprawdź jeszcze raz poprawność zapisanych danych, pamiętając o ich wpływie na łączną ocenę.

 

 

 


GOTOWE!!!
Teraz zdjęcie jest przygotowane do zgłoszenia i wysłania. Powodzenia!

* instrukcja przedstawia przykładowy sposób opracowywania zdjęcia. Możliwa jest również skuteczna edycja w inny sposób, przy użyciu innych programów do obróbki plików graficznych.

bottom of page